Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1495
Назва: Організаційно-педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу.
Інші назви: Организационно-педагогические условия обеспечения профессиональной направленности физического воспитания будущих специалистов по маркетингу.
Organization and pedagogical conditions of professional orientation provision of physical education of future specialists in marketing.
Автори: Ребрина, Анатолій Арсенович
Бібліографічний опис: Ребрина, А.А. Організаційно-педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Анатолій Арсенович Ребрина ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Дата публікації: 26-вер-2011
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: професійна підготовка
майбутній фахівець з маркетингу
модель професійно-прикладної підготовки
професійно важливі якості
організаційно-педагогічні умови
методика розвитку та формування професійних якостей
Короткий огляд (реферат): У дисертації обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови професійно-прикладної підготовки до професійної діяльності майбутніх фахівців з маркетингу в процесі фізичного виховання: усвідомлення студентами значущості професійної спрямованості фізичного виховання в майбутній професійній діяльності; проектування змісту професійно-прикладної підготовки із застосуванням засобів фізичного виховання на основі інтеграції знань і вмінь циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки; комплексного застосування в процесі занять із фізичного виховання оздоровчих, рекреаційно-відновних і профілактичних засобів. З’ясовано суть і структуру професійно-прикладної підготовки майбутніх фахівців з маркетингу в процесі фізичного виховання як взаємозв’язок гностичного, емоційно-мотиваційного та діяльнісно-поведінкового компонентів; виявлено критерії, показники і рівні психофізичної, психологічної підготовленості та функціональної готовності. У науковій праці проаналізовано результати констатувального та формувального етапів експерименту з використанням програми професійно-прикладної підготовки засобами фізичного виховання (спортивного (паркового) орієнтування з елементами рекреаційного туризму, настільного тенісу).
Диссертационная работа посвящена вопросам профессионально-прикладной подготовки студентов специальности «Маркетинг» к профессиональной деятельности средствами физического воспитания. На основе анализа отечественной и зарубежной научно-методической литературы по проблеме профессиональной подготовки студентов вузов в процессе физического воспитания, программного обеспечения профессионально-прикладной подготовки студенческой молодежи с использованием средств физического воспитания, особенностей основных педагогических концепций профессионально-прикладной подготовки студентов экономического профиля в процессе физического воспитания выяснена суть и структура профессионально-прикладной подготовки будущих специалистов по маркетингу средствами физического воспитания как взаимосвязь гностического, эмоционально-мотивационного и деятельно-поведенческого компонентов.
Organizational and pedagogical conditions of professional and practical preparation to the professional activity of future specialists in marketing in the process of physical education have been substantiated and experimentally verified in the thesis: student realization of physical education orientation significance in the future professional activity; professional and practical preparation content projecting with the use of physical education means and on the basis of knowledge and skills integration within the Humanities, natural science and professional disciplines; complex application of health-conscious, recreational and preventive means in the process of physical education classes; the gist and structure of professional and practical preparation of the future specialists in marketing in the process of physical education as an interdependence of gnostic, emotional and motivational activity and behavioural components have been defined; the criteria, indexes and psychophysical and psychological levels of preparedness and functional readiness have been revealed. The results of the initial and the main stages of the experiment with the use of professional and practical preparation programme by means of physical education (mainly ping-pong, sports (parking) orientation with the recreational tourism elements) have been analysed in this scientific paper.
Опис: Захист відбувся 28 жовтня 2011 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1495
Розташовується у зібраннях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ребрина А. А..pdf434,58 kBUnknownПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.