Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15241
Title: Використання комп’ютерних технологій у сучасному освітньому процесі
Other Titles: The use of computer technology in today's educational process
Authors: Кудрявець, Денис
Bibliographic description (Ukraine): Кудрявець Д. Використання комп’ютерних технологій у сучасному освітньому процесі // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 34-39
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: шкільні змагання
фізична підготовленість
комп’ютерна програма
school competitions
fitness
computer program
Abstract: У даній статті розглянуто вплив рухової активності на розумову та фізичну працездатність учнів закладів середньої освіти. Описується вплив фізичної активності на організм людини та на його психічний стан. У статті розглядається соціологічне дослідження ролі фізичної культури в житті учнівської молоді. Аналізуються проблеми підвищення активізації учнів в організації оздоровчих занять. Досліджуються ціннісні орієнтири школярів у відношенні збереження та укріплення здоров’я. Також пропонується розробка комп’ютерної програми «Положення про проведення шкільного змагання «Кращий спортсмен школи», яка сприяє досягненню даних цілей.
In this article the influence of physical activity on the mental and physical performance of secondary school students is considered. The influence of physical activity on the human body and its mental state is described. The article examines a sociological study of the role of physical culture in the life of student youth. The problems of increasing the activation of students in the organizing of recreational activities are analyzed. The value orientations of schoolchildren in relation to the preservation and promotion of health are explored. We also propose the development of a computer program, "The Regulations for conducting the school competition “The best school Athlete”, which helps to achieve these goals.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15241
Appears in Collections:Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_Kudriavets.pdf117,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.