Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15285
Title: Використання засобів йоги для розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Other Titles: Use of yoga for development of flexibility of older preschool children in the process of physical education
Authors: Середа, Ірина Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Середа І. Використання засобів йоги для розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 88-95
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: йога
гнучкість
фізичне виховання
дошкільники
yoga
flexibility
physical education
preschoolers
Abstract: У статті розкривається зміст експериментальної методики розвитку гнучкості старших дошкільників у процесі фізичного виховання. Аналізуються засоби, методи та педагогічні умови запропоновані для цілеспрямованого та гармонійного розвитку даної фізичної якості. Описано етапи розвитку гнучкості для логічної побудови навчально-виховного процесу. Запропоновано методи діагностики та подано результати експериментального дослідження.
The article describes the content of experimental methods of developing flexibility of senior preschoolers in the process of physical education. The means, methods and pedagogical conditions proposed for the purposeful and harmonious development of this physical quality are analyzed. The stages of development of flexibility for the logical construction of the educational process are described. Methods of diagnostics are offered and results of experimental research are presented.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15285
Appears in Collections:Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_Sereda.pdf215,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.