Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15290
Title: Riding – sports and health
Other Titles: Верхова їзда – спорт та здоров’я
Authors: Ardelean, Gheorghe
Vynnychuk, Oleh
Bibliographic description (Ukraine): Ardelean G., Vynnychuk O. Riding – sports and health // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 112-113
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: riding
tempering of the body
aesthetic and emotional pleasure
hippotherapy
health of children
balance
breathing is deeper
body coordination
posture
верхова їзда
загартування організму
естетичне та емоційне задоволення
іпотерапія
здоров’я дитини
координація тіла
постава
Abstract: Horseback riding in the narrow sense is a type of amateur sport or leisure. Horseback riding in the open air contributes to the natural tempering of the body. In addition to the obvious aesthetic and emotional pleasure of communicating with noble and beautiful animals, this sport is also very useful. Thus, during riding, the cardiovascular and respiratory systems are trained, all muscle groups work, weight is reduced, the idea of time, rhythm and speed is formed. In addition, communication with horses helps to get rid of insomnia, depression. There are even therapeutic riding groups - hippotherapy. Riding develops a sense of balance, helps to adjust posture and harmonize coordination of movements.
Верхова їзда у вузькому сенсі – це один із видів аматорського спорту або дозвілля. Заняття верховою їздою, що проходять на свіжому повітрі, сприяють природному гартуванню організму. Крім очевидного естетичного та емоційного задоволення від спілкування з благородними і красивими тваринами, цей вид спорту також дуже корисний. Так, під час занять верховою їздою тренується серцево-судинна та дихальна системи, працюють всі групи м'язів, знижується вага, формується уявлення про час, ритм та швидкість. Крім того, спілкування з кіньми допомагає позбутися безсоння, депресії. Існують навіть лікувальні групи верхової їзди - іпотерапія. Верхова їзда розвиває відчуття рівноваги, допомагає скоригувати поставу та гармонізувати координацію рухів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15290
Appears in Collections:Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Ardelean_Vynnychuk.pdf86,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.