Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15293
Title: Animacja w nauce jazdy konnej
Other Titles: Animation in riding lessons
Authors: Skaliy, Tatiana
Karska, Joanna
Naumczuk, Wołodymyr
Omelyanenko, Wołodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Skaliy T., Karska J., Naumczuk W., Omelyanenko W. Animacja w nauce jazdy konnej // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 118-125
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: animacja
instruktor
jazda konna
animation
instructor
horse riding
Abstract: W artykule opisane najważniejsze definicje, które dotyczą tematu badan. Podstawy dotyczące nauczania oraz ich metod oraz różnice jakie nastąpiły w nauczaniu jazdy konnej na przestrzeni lat. Będzie też uzasadnienie jak ważne jest zastosowanie animacji, gier i zabaw w nauce jazdy konnej. Spowodowane jest to zapotrzebowaniem zapracowanego klienta na rozrywkę, odpoczynek, spędzanie miło wolnego czasu. ujęte zostały sposoby urozmaicenia nauki jazdy konnej poprzez wprowadzenie wybranych gier, zabaw, ćwiczeń. Poruszony zostanie temat mało znany – pony games (zabawy na końskim grzbiecie) w oparciu o publikacje z Włoch i Ameryki.
This article describes the most important definitions that relate to the topic of research. Fundamentals of teaching and their methods and the differences that occurred in the teaching of riding over the years. There will also be a justification of the importance of the use of animation and games to learn horse riding. This is due to the busy customer demand for entertainment, rest, spend a nice free time. Included are ways to diversify riding lessons through the introduction of some games, playground, exercise. Will be discussed about the little known - pony games (fun on horseback) based on publications in Italy and America.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15293
Appears in Collections:Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_Skaliy_et_al.pdf234,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.