Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15434
Title: W JAKI SPOSÓB MÓWI SIĘ O KLIMACIE – ANALIZA OSTATNICH TEKSTÓW PRASOWYCH
Authors: Kwaśniewska, Marta
Bibliographic description (Ukraine): Kwaśniewska M. W JAKI SPOSÓB MÓWI SIĘ O KLIMACIE – ANALIZA OSTATNICH TEKSTÓW PRASOWYCH // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 49. С. 49-57.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: climate change
press articles
Polish newspapers
зміни клімату
прес-релізи
польські газети
zmiana klimatu
teksty prasowe
gazety polskie
Abstract: The paper investigates three press articles concerning the problem of climate change. The texts were extracted from different sources which vary in their political spectrum which may have an impact on the portrayal of the subject. Particular attention is paid to the differences in the presentation of the problem, as well as, the portrayal of people and their significance in the context of climate change.
У статті проаналізовано три вибрані статті з преси з різних джерел, які стосуються тематики зміни клімату. Вибрані газети відрізняються ідеологічними профілями, що може впливати на спосіб подання теми. Особлива увага приділяється відмінностям у поданні проблеми, а також позиціонуванні людини в межах проблеми.
Artykuł analizuje trzy wybrane artykuły prasowe pochodzące z różnych źródeł, porusza-jące temat zmiany klimatu. Wybrane gazety różnią się profilami ideologicznymi, co może mieć wpływ na sposób przedstawienia tematu. Szczególna uwaga jest poświęcona różni-com w prezentacji problemu, a także pozycjonowaniu człowieka w obrębie problemu.
Description: DOI : 10.25128/2304-1222.19.49.04
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15434
ISSN: 2307-1222
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 49

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KWAŚNIEWSKA.pdf124,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.