Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15698
Title: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020
Bibliographic description (Ukraine): Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2020. 213 с.
Issue Date: 22-May-2020
Publisher: Вектор
Abstract: У матеріалах висвітлені результати наукових досліджень з проблем біорізноманіття та шляхів його збереження, еволюційної морфології та фізіології організмів, молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних особливостей адаптації організмів та екотоксикології, генетики екології та біотехнології, методики навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, історії сучасної біології.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15698
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ternopil_Bioscience_2020_povnisty.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.