Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15946
Title: Дослідження господарської цінності адвентивних видів м. Чернівці
Other Titles: Исследование экономической ценности адвентивных видов г. Черновцы
THE STUDY OF ECONOMIC VALUES OF ADVENTIVE SPECIES CHERNIVTSI
Authors: Хлистун, Н. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Хлистун Н. Я. Дослідження господарської цінності адвентивних видів м. Чернівці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. № 4. Вип. 49. C. 84–88.
Issue Date: 2011
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: адвентивна флора
господарська оцінка
рудерали
меліоративні види
лікарські рослини
адвентивная флора
хозяйственная оценка
рудералы
мелиоративные виды
лекарственные растения
adventive flora
economic evaluation
ruderaly
reclamation species
medicinal plants
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: Виявлено, що за корисним економічним значенням чужорідні види у місті Чернівці можна розділити на 8 груп, при цьому представники 6 груп є корисними для людини. Серед них спостерігаються лікарські, декоративні, харчові, кормові, високо медоносні рослини. Більшість видів мають комплексне значення. Найбільш численною групою є «бур’яни-лікарські».
Обнаружено, что по полезному экономическому значению чужеродные виды в г. Черновцы можна распределить на 8 групп, причем представители шести групп являются полезными для человека. Это лекарственные, декоративные, пищевые, кормовые, высоко медоносные растения. Большинство видов имеют комплексное значение. Наиболее многочисленной группой являются «сорняки-лекарственные».
Revealed that the economic importance of alien species Chernivtsi divided into 8 groups, with representatives of six groups is useful. This is medicinal, ornamental, food, feed, good melliferous plants. Most species have a complex value. The most numerous group are the "weeds-drugs."
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15946
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 4 (49)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khlystun.pdf121,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.