Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16463
Title: Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю)
Bibliographic description (Ukraine): Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 року / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. Тернопіль : Вектор, 2020. 254 с.
Issue Date: 6-Nov-2020
Abstract: У збірнику вміщено розвідки, в яких обґрунтовано стратегії розвитку сучасної лінгводидактики в контексті євроінтеграційних процесів. Окреслено основні шляхи підготовки майбутнього вчителя-словесника, формування мовної особистості здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей у вищому педагогічному закладі освіти; розглянуто напрями модернізації мовної освіти в НУШ; запропоновано нові технології навчання української мови та літератури в закладах освіти різних рівнів, описано прагматичні моделі викладання української мови як іноземної; визначено актуальні проблеми сучасної лінгвістики, літературознавства та медіазнавства. Для науковців у галузі лінгводидактики, викладачів ЗВО, учителів, студентів, аспірантів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16463
Appears in Collections:Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktyalni_problemu_konf_20.pdf91,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.