Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16838
Title: Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності
Authors: Стефанюк, Ярослав Олегович
Федчишин, Ольга Михайлівна
Чопик, Павло Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Стефанюк Я. О., Федчишин О. М., Чопик П. І. Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності // The world of science and innovation : Abstracts of V International Scientific and Practical Conferenceь(London, United Kingdom 9-11 December 2020). London : Cognum Publishing House. 2020. P. 823-829.
Issue Date: 9-Dec-2020
Publisher: Cognum Publishing House
Keywords: робототехніка
Arduino
мікроконтролери
навчальна діяльність
Abstract: у статті розглянуто можливість використання платформи ARDUINO у навчальній діяльності учнів; зокрема проаналізовано апаратну складову платформи Arduino за функціональними можливостями та технічними характеристиками, розкрито апаратні можливості, переваги та специфікація. На сьогодні платформа Arduino є одним із найдоступніших засобів вивчення основ програмування пристроїв на мікроконтролерах, які орієнтовані на тісну взаємодію з навколишнім світом.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16838
ISBN: 978-92-9472-197-6
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F_S_Ch.pdf4,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.