Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17656
Title: Олімпійський рух як чинник виховання спортивної молоді: актуальні проблеми, перспективи і напрямки розвитку
Authors: Ладика, Петро Ігорович
Bibliographic description (Ukraine): Ладика П. І. Олімпійський рух як чинник виховання спортивної молоді: актуальні проблеми, перспективи і напрямки розвитку // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). Тернопіль : Тайп, 2020. С. 98–102.
Issue Date: 2020
Publisher: Тайп
Abstract: У статті мова йде про особливості олімпійського руху, який може виступати одним із факторів виховання підростаючого покоління. У публікації розглянуті актуальні проблеми олімпійського руху, визначенні можливі перспективи та напрямки розвитку олімпійського руху як одного з чинників виховання молоді. Визначенні проблеми, що істотно стримують розповсюдження ідеалів олімпізму в сучасному світі. Визначенні основні точки зору щодо питання вибору моделі, яка б лягла в основу проектування сучасного олімпійського руху і відповідної стратегії дій.
The article deals with the peculiarities of the Olympic movement, which can be one of the factors in the upbringing of the younger generation. The publication considers the current problems of the Olympic movement, identifying possible prospects and directions for the development of the Olympic movement as one of the factors in educating young people. Identifying the problem that significantly hinders the spread of the ideals of Olympism in the modern world. Defining the main points of view on the issue of choosing a model that would form the basis for the design of the modern Olympic movement and the corresponding strategy of action.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17656
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liakh-Porodko.pdf121,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.