Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18941
Title: Структурно-семантичні особливості правничих термінів
Authors: Тичинський, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Тичинський П. Структурно-семантичні особливості правничих термінів // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (16). С. 153-156
Issue Date: 2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Supervisor: Головацька, Юлія Богданівна
Keywords: структурно-семантичні особливості
переклад
правнича термінологія
юридична терміносистема
термін
ознаки
Abstract: Стаття присвячена проблемам структурно-семантичних особливостей складних правничих термінів та термінів-словосполучень англійської та української юридичної термінології, також наведені теоретичні узагальнення й проведені дослідження концептуальних засад сучасного термінознавства, зокрема на базі юридичної термінології, що функціонує в англійських текстах з питань юриспруденції (монографічних працях, навчально-методичній літературі, періодичних виданнях та документації). Було виявлено, що труднощі перекладу юридичних термінів спричинені їх багатозначністю та нерідко відсутністю повних відповідників у мові перекладу. Здійснений структурно-семантичний аналіз перекладу складних юридичних термінів та термінів-словосполучень надає підстав дійти наступних висновків, що точне та однозначне визначення юридичних термінів досягається лише при максимально чіткому і небагатослівному визначенні в нормативних актах.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18941
Appears in Collections:Студентський науковий альманах факультету іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2019. № 1 (16)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_Tychynskyi.pdf78,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.