Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20035
Title: Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму
Authors: Гуменюк, Галина Богданівна
Хоменчук, Володимир Олександрович
Зіньковська, Н. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Гуменюк Г. Б., Хоменчук В. О., Зіньковська Н. Г. Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 142-146
Issue Date: 5-May-2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20035
ISBN: 981-536-4324-12-3
Appears in Collections:Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_Humeniuk_Khomenchuk_Zinkovska.pdf89,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.