Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21189
Назва: Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій
Інші назви: Теория и методика формирования межкультурной компетентности будущих специалистов социономических профессий
Theory and Methods of Formation of Intercultural Competence of Future Specialists of Socionomic Professions
Автори: Пришляк, Оксана Юріївна
Бібліографічний опис: Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. 39 с.
Дата публікації: 2021
Видавництво: Вектор
Ключові слова: заклад вищої освіти
фахівець соціономічних професій
міжкультурна освіта
міжкультурна компетентність
професіограма фахівця
система
моделювання
навчально-методичне та змістово-технологічне забезпечення
міжкультурне освітнє середовище
учреждение высшего образования
специалист социономических профессий
межкультурное образование
межкультурная компетентность
профессиограмма специалиста
система
моделирование
учебно-методическое и содержательно-технологическое обеспечение
межкультурная образовательная среда
institution of higher education
specialist of socionomic professions
intercultural education
intercultural competence
professional profile of a specialist
system
modeling
educational and methodical materials
content and technological support
intercultural educational environment
Короткий огляд (реферат): Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах закладу вищої освіти. Схарактеризовано філософсько-культурологічні засади міжкультурної освіти і зарубіжний досвід підготовки фахівців соціономічних професій до роботи у міжкультурному середовищі. Обґрунтовано концепцію формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Розроблено й імплементовано систему формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти, яка охоплює комплекс взаємопов’язаних функціональних блоків: концептуально-цільового, структурно-змістового, процесуально-технологічного та результативно-оцінювального. Упроваджено в практику навчально-методичне, змістово-технологічне забезпечення та організаційно-педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти.
Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы формирования межкультурной компетентности будущих специалистов социономических профессий в условиях учреждения высшего образования. Охарактеризированы философско-культурологические основы межкультурного образования и зарубежный опыт подготовки специалистов социономических профессий к работе в мультикультурной среде. Обоснована концепция формирования межкультурной компетентности будущих специалистов социономических профессий. Разработана й имплементирована система формирования межкультурной компетентности будущих специалистов социономических профессий в учреждениях высшего образования, которая охватывает комплекс взаимосвязанных функциональных блоков: концептуально-целевого, структурно-содержательного, процессуально-технологического и результативно-оценочного. Внедрены в практику учебно-методическое, содержательно-технологическое обеспечение и организационно-педагогические условия формирования межкультурной компетентности будущих специалистов в учреждениях высшего образования.
The dissertation is a theoretical and experimental study into the problem of formation of intercultural competence of future specialists of socionomic professions in the conditions of higher education institution. The bibliographic analysis of the problem of professional training of specialists of socionomic professions to work in an intercultural environment and the formation of their intercultural competence in higher education was carried out. The conceptual bases of formation of the investigated construct are substantiated. Philosophical and culturological principles of intercultural education, features of functioning of specialists of socionomic professions in the intercultural context were characterized. An analysis of the peculiarities of the development of intercultural education and training of specialists of socionomic professions to work in an intercultural environment in the United States and the EU was carried out. The major theories of intercultural interaction (Anxiety Uncertainty Management, Face Negotiation Theory, Communication Accommodation Theory, Integrative communication theory of cross-cultural adaptation, Cultural schema theory, Cultural Identity Theory, Identity Management Theory, Cultural dimensions theory, The uncertainty reduction theory, etc.) and the models of intercultural competence (Сompositional, Co-orientational, Developmental, Adaptational and Causal path models) were translated and introduced into scientific terminology. The concept of formation of intercultural competence of future specialists of socionomic professions, based on ideas of integration of formal and informal intercultural education was developed; the formation of intercultural competence in the process of professional training with ensuring the phasing of the researched process and its educational-methodical and content-technological support and methodological, theoretical, methodical and technological concepts were outlined.
Опис: Захист відбудеться 24 вересня 2021 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). Із дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. Автореферат розісланий 20 серпня 2021 року.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21189
Розташовується у зібраннях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Aref_Pryshliak.pdf979,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.