Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22676
Title: MEDIA ZMIANA CZY MEDIA DEFORMACJA? WPŁYW PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH NA POLSKIM RYNKU MEDIÓW REGIONALNYCH NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
Authors: Kowalik, Krzysztof
Bibliographic description (Ukraine): Kowalik K. MEDIA ZMIANA CZY MEDIA DEFORMACJA? WPŁYW PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH NA POLSKIM RYNKU MEDIÓW REGIONALNYCH NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 15
Issue Date: 15-Apr-2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22676
Appears in Collections:Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_Kowalik.pdf272,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.