Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23131
Title: Організація практики майбутніх бакалаврів соціальної роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії
Authors: Казакова, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Казакова Н. Організація практики майбутніх бакалаврів соціальної роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. С. 205-210
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: практика
види практики
організація практики бакалаврів соціальної роботи
Abstract: У статті визначено, що у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників і соціальних педагогів значна роль відводиться практиці, яку здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходять протягом усього періоду навчання у різних базах практики. Виокремлено види практики майбутніх бакалаврів соціальної роботи спеціальності «Соціальна робота»: ознайомлювальна, професійно-орієнтована, соціально-виховна, корекційно-реабілітаційна, культурно-дозвіллєва, волонтерська, переддипломна. Розкрито особливості організації та проведення практики бакалаврів соціальної роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23131
Appears in Collections:Соціальна робота: виклики сьогодення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49_Kazakova.pdf544,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.