Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23169
Title: Виклaдaння фінaнсово-економічних дисциплін: сутність інформaційного зaбезпечення системи дистанційного навчання
Authors: Ребуха, Лілія
Калинюк, Любомир
Bibliographic description (Ukraine): Ребуха Л., Калинюк Л. Виклaдaння фінaнсово-економічних дисциплін: сутність інформaційного зaбезпечення системи дистанційного навчання // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. С. 261-263.
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: викладач
освітній процес
дистанційне навчання
інформаційне забезпечення
Abstract: Актуалізовано, що пандемія COVID-19 спричинила нові особливості освітнього повсякдення котре відбувається в більшості за освітніми дистанційними технологіями. Схарактеризовано ефективне використання у закладах вищої освіти онлайн-платформи «Moodle», яка підтримує результативну інформаційно-технічну організацію дистанційного навчання та зберігає баланс між теоретичним і практико-орієнтованим навчанням майбутніх фахівців.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23169
Appears in Collections:Соціальна робота: виклики сьогодення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rebukha_Kalynyuk.pdf514,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.