Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23320
Title: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021
Bibliographic description (Ukraine): Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. Тернопіль: Вектор, 2021. 189 с.
Issue Date: 1-Oct-2021
Publisher: Вектор
Abstract: У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень з актуальних проблем біології та екології тварин, рослин та мікроорганізмів, біотехнології, екології та гідробіології, цитогенетичних та гістоморфологічних досліджень, морфо-фізіологічних та біохімічних аспектів адаптації організмів до умов життя, хімічних основ життєдіяльності, методики навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі, історії сучасної біології.
Description: Повнотекстові матеріали конференції
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23320
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bioscience_2021.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.