Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23409
Title: Методика використання методів фасилітації в освітньому процесі з курсу «Основи здоров’я»
Authors: Барна, Любов Степанівна
Цяпута, Н. І.
Bibliographic description (Ukraine): Барна Л. С., Цяпута Н. І. Методика використання методів фасилітації в освітньому процесі з курсу «Основи здоров’я» // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. Тернопіль : Вектор, 2021. С. 25-29.
Issue Date: 1-Oct-2021
Publisher: Вектор
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23409
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barna_Tsiaputa.pdf616,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.