Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23441
Title: Забруднення води Верхньо-Івачівського водозабору важкими металами
Authors: Грубінко, Василь Васильович
Андрусишин, Т. В.
Ткач, Н. М.
Мадай, І. І.
Bibliographic description (Ukraine): Грубінко В. В., Андрусишин Т. В., Ткач Н. М., Мадай І. І. Забруднення води Верхньо-Івачівського водозабору важкими металами // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. Тернопіль : Вектор, 2021. С. 63-75.
Issue Date: 1-Oct-2021
Publisher: Вектор
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23441
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrubinko_Andrusyshyn_Tkach_Madai.pdf800,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.