Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23812
Title: Дистанційна освіта в закладах дошкільної освіти в умовах пандемії
Authors: Рожко-Павлишин, Тетяна Андріївна
Bibliographic description (Ukraine): Рожко-Павлишин Т. А. Дистанційна освіта в закладах дошкільної освіти в умовах пандемії // Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych : Materiały ІI Międzynarodowej Konferencii Naukowo-Praktycznej (31 października 2020 roku). Łódź : Nowa nauka, 2020. P. 3-8
Issue Date: 31-Oct-2020
Publisher: Nowa nauka
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23812
ISBN: 978-83-7364-968-2
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_TEZY, 2020.pdf433,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.