Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23991
Title: Концептуалізація моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій
Authors: Пришляк, Оксана Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Пришляк О. Ю. Концептуалізація моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2021. Вип. 1 (48). С. 355-359.
Issue Date: 2021
Keywords: фахівці соціономічних професій
міжкультурна компетентність
теорії міжкультурної компетентності
моделі міжкультурної компетентності
концептуалізація моделі міжкультурної компетентності
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена тим, що міжкультурна компетентність має бути притаманною практично кожному фахівцю, особливо це стосується представників соціономічних професій. У даній статті здійснено характеристику необхідних передумов концептуалізації моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Мета даної статті – вийти на основі здійсненого узагальнення на концептуалізацію моделі міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій з врахуванням викликів і вимог сучасного суспільства. У дослідженні використано теоретичні методи, а саме аналіз, абстрагування, узагальнення, пояснення та класифікація. Автором проаналізовано найбільш типові та вживані визначення досліджуваного феномену, що зустрічаються у наукових доробках дослідників та основних понять, що лежать в основі їх трактувань. На основі аналізу наукової літератури з означеної проблеми нами здійснено спробу виокремити та схарактеризувати провідні структурні компоненти міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій, до них відносимо: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, комунікативний, конативний. На основі здійсненого узагальнення теорій та моделей міжкультурної взаємодії й міжкультурної компетентності вітчизняних та зарубіжних дослідників здійснено спробу визначення концептуалізації моделі міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій з врахуванням сучасних викликів суспільства. Розробка даної моделі забезпечить більш повне розуміння міжкультурної компетентності у контексті особливостей професійної діяльності фахівців соціономічних професій та осмислення підходів її формування.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23991
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pryshliak.pdf586,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.