Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24059
Title: Дидактичні умови формування критичного мислення школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології
Authors: Степанюк, Алла Василівна
Піхота, Наталія Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Степанюк А. В., Піхота Н. Ю. Дидактичні умови формування критичного мислення школярів у процесі вивчення шкільного курсу біології // Modern directions of scientific research development : the 3rd International scientific and practical conference (Chicago, USA 1-3 September 2021). Chicago : BoScience Publisher , 2021. P. 269-274.
Issue Date: 1-Sep-2021
Publisher: BoScience Publisher
Keywords: школярі
критичне мислення
дидактичні умови
біологія
прийоми розумової діяльності
Abstract: Обґрунтовані дидактичні умови формування критичного мислення школярів в процесі вивчення біології як ієрархічної системи: цілеспрямована діяльність із формування прийомів розумової діяльності в учнів основної школи; формування цілісної природничо-наукової картини світу школярів; формування компонентів критичного мислення як виду знань і як способу діяльності; розвиток критичного мислення школярів як складного цілісного утворення, що передбачає формування особистісний цінностей, умінь вибудувати власну модель критичної поведінки; забезпечення інтерактивного обміну результатами рефлексивної діяльності учнів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24059
ISBN: 978-1-73981-126-6
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepaniuk_Pikhota.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.