Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24165
Title: Фізична підготовка учнів старшого шкільного віку засобами спортивної боротьби
Authors: Шандригось, Віктор Іванович
Шандригось, Г. А.
Bibliographic description (Ukraine): Шандригось В. І., Шандригось Г. А. Фізична підготовка учнів старшого шкільного віку засобами спортивної боротьби // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 220-228.
Issue Date: 23-Dec-2021
Publisher: Тайп
Keywords: спортивна боротьба
фізична підготовленість
урок фізичної культури
учні старших класів
wrestling
physical fitness
physical education lesson
high school students
Abstract: У публікації досліджується питання удосконалення фізичного виховання учнів середньої загальноосвітньої школи на основі елементів боротьби. Авторами розроблено програму з фізичної культури з елементами спортивної боротьби і експериментально перевірено її ефективність. Отримані експериментальні дані дозволяють обґрунтовано створити і використовувати програму фізичної культури з елементами з боротьби на уроках фізичної культури учнів середньої загальноосвітньої школи.
The publication examines the issue of improving the physical education of secondary school students on the basis of elements of struggle. The authors developed a program of physical culture with elements of wrestling and experimentally tested its effectiveness. The obtained experimental data allow to reasonably create and use a program of physical culture with elements of struggle in the lessons of physical culture of secondary school students.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24165
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shandrygos_9_.PDF1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.