Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24251
Title: Використання фізкультурно-оздоровчих занять у фізичному вихованні молодших школярів
Authors: Грабик, Надія Михайлівна
Грубар, Ірина Ярославівна
Калугіна, О. І.
Bibliographic description (Ukraine): Грабик Н. М., Грубар І. Я., Калугіна О. І. Використання фізкультурно-оздоровчих занять у фізичному вихованні молодших школярів // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 57–61.
Issue Date: 23-Dec-2021
Publisher: Тайп
Keywords: шкільний травматизм
причини
травмопрофілактична підготовка
school injuries
reasons
injury prevention preparation
Abstract: У статті предствлені результати досідження проблеми шкільного травматизму. На основі аналізу досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній діяльності фахівця фізичної культури було оцінено рівень травматизму учнів на уроках фізичного виховання, як соціальної проблеми. Також, було вивчено основні чинники травмувань учнів під час проведення уроків фізичної культури в школі та позакласних формах занять фізичними вправами в школі. Серед багатьох причин, які призводять до травм, найбільш частими є недоліки організації і методиці проведення занять, тобто причини, які залежать від самого вчителя.
In the article, presents the results of research on the problem of school injuries. Based on the analysis of the researched problem in the pedagogical theory and practical activity of the specialist of physical culture the level of traumatism of the students at lessons of physical education as a social problem was estimated. Also, the main factors of injuries of students during physical education lessons at school and extracurricular forms of physical exercises at school were studied. Among the many causes that lead to injuries, the most common are the shortcomings of the organization and methodology of classes, causes that depend on the teacher.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24251
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrabyk_Hrubar_Kaluhina.pdf964,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.