Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25391
Title: MEDICAL AND GEOGRAPHICAL PROBLEMS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN THE WORLD AND AZERBAIJAN
Other Titles: МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У СВІТІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНІ
Authors: Eminov, Zakir
Masimov, Macid
Mammadova, Ayshen
Bibliographic description (Ukraine): Eminov Z., Masimov M., Mammadova A. MEDICAL AND GEOGRAPHICAL PROBLEMS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN THE WORLD AND AZERBAIJAN // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп, 2022. Вип. 1. (52). С. 87-95.
Issue Date: 2022
Publisher: Тайт
Keywords: non-communicable diseases
cardiovascular
infectious
medical-geographical
causes of death
неінфекційні захворювання
серцево-судинні
інфекційні
медико-географічні
причини смерті
Series/Report no.: Географія;
Abstract: The article compares the medical and geographical problems of the spread of non-communicable diseases in the world and in Azerbaijan. Cardiovascular diseases are the first among all causes of death, especially ischemic heart disease and cerebrovascular diseases as the first two causes of death. The first two places on the causes of death in our republic between 1999 and 2019 have been studied based on the facts of diseases of the circulatory system and neonatal diseases from non-communicable diseases, change in the ratio of causes of death. Thus, the impact of the 44-day Karabakh war on September 27, 2020 and the infection with the Covid-19 virus in our country was analyzed. It was learned from the statistical data that the increase in all causes of death was observed, in particular, the increase in mortality rates associated with diseases of the circulatory system is reported. Within 1 year, the number of deaths increased from 32,471 to 41,228 (8,757 people). Determination of indicators for assessing the localization of the disease among the population and ways to raise their awareness are identified.
Основна мета статті – оцінити медико-географічні проблеми поширення неінфекційних захворювань у світі та Азербайджані, визначити показники локалізації захворювань серед населення, вивчити різні особливості їх порівняння та виявити. шляхи освіти населення. За даними Статистичного комітету Азербайджанської Республіки, перші два місця в нашій країні за причинами смерті з 1999 по 2019 роки посіли захворювання системи кровообігу та рецидиви неінфекційних захворювань. Кількість смертей від захворювань системи кровообігу становила 25 181 у 1999 році, 32 072 у 2009 році та 32 471 у 2019 році. За 20 років ця кількість зросла на 7 290 осіб. У 2019 році у світі зафіксовано 55,4 мільйона смертей. 40,7 мільйона з цих смертей пов’язані з неінфекційними захворюваннями, особливо серцево-судинними, раковими та хронічними респіраторними захворюваннями. Близько половини смертей від неінфекційних захворювань припадає на серцево-судинні захворювання, рак, хронічні захворювання дихальних шляхів. 43,9% (17,9 млн) смертей від НІЗ пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, 22,8% (9,3 млн) – з раком, 10% (4,1 млн) – з астмою та хронічними захворюваннями легенів, 3,6% (1,5 млн) – з цукровим діабетом. На нього припадає понад 80% смертей, пов’язаних із чотирма основними неінфекційними захворюваннями (НІЗ). Серед неінфекційних захворювань (НІЗ) серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті серед усіх смертей, особливо ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні захворювання. У 2019 році 44% (17,9 мільйона) смертей у всьому світі через неінфекційні захворювання пов’язані з серцево-судинними захворюваннями. З них 8,9 мільйона померли від серцевого нападу (ішемічна хвороба серця), а 6,2 мільйона – від інсульту. Якщо в 1999 році 54% всіх смертей в країні були через це захворювання, то за останні 20 років цей показник досяг 58%. При цьому смертність від рецидивів зросла з 11% до 16% від усіх смертей відповідно. Так, хоча кількість смертей від раку в 1999 році становила 5214, у 2009 році вона зросла до 6910, а в 2019 році – до 8819. За цей період також зросла кількість людей, які померли від захворювань ендокринної системи, гіпотрофії та порушення обміну речовин. На початку переходу показник з 1080 осіб (2,3% від усіх померлих) зріс до 1497 (3,2% від усіх померлих). Порівняно, що медико-географічні проблеми неінфекційних захворювань, поширених у світі та в Азербайджані, серцево-судинні захворювання стоять на першому місці серед усіх причин смерті, особливо ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні захворювання є першими двома причинами смерті. Зростання динаміки причин смерті, пов'язаної з неінфекційними захворюваннями, спостерігається зовсім недавно. У період з 1999 по 2019 роки перші два місця за причинами смерті в нашій країні вивчалися від неінфекційних захворювань, наявності захворювань системи кровообігу та рецидивів, зміни частки причин смерті за фактами. Так, у нашій країні проаналізовано вплив 44-денної ІІ Карабахської війни 27 вересня 2020 року та вірусної інфекції Covid-19. Зі статистичних даних стало відомо, що спостерігається зростання всіх причин смерті, зокрема, повідомляється про зростання смертності від захворювань системи кровообігу. Протягом 1 року кількість померлих зросла з 32 471 до 41 228 (8 757). Визначення показників для оцінки захворювання за локалізацією серед населення та шляхи їх виховання.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25391
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2022. № 1 (52)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMINOV.pdf391,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.