Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25720
Title: Розвиток пізнавального інтересу на уроках математики
Authors: Галан, Василь Данилович
Цабан, Христина Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Галан В. Д., Цабан Х. Р. Розвиток пізнавального інтересу на уроках математики // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 83-85
Issue Date: 26-May-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25720
Appears in Collections:Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_Galan_Tsaban.pdf260,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.