Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25754
Title: Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти
Authors: Симчак, Руслан Васильович
Тулайдан, Галина Миколаївна
Барановський, Віталій Сергійович
Bibliographic description (Ukraine): Симчак Р. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С. Розв’язування розрахункових задач з органічної хімії як засіб формування ключових компетентностей здобувачів освіти // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 153-156
Issue Date: 26-May-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25754
Appears in Collections:Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_Symchak_Tulaydan_Baranovskyy.pdf410,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.