Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25865
Title: Міжпредметні зв’язки фізики, біології та палеонтології під час вивчення радіоізотопних методів датування
Authors: Федачківський, Віталій Дмитрович
Дрогобицький, Юрій Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Федачківський В. Д., Дрогобицький Ю. В. Міжпредметні зв’язки фізики, біології та палеонтології під час вивчення радіоізотопних методів датування // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 322-325
Issue Date: 26-May-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25865
Appears in Collections:Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98_Fedachkivskyy_Drohobytskyy.pdf270,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.