Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25878
Title: Концепція виховання дітей дошкільного віку в КНР
Authors: Коваленко, Оксана
Шуцзюань, Бао
Bibliographic description (Ukraine): Коваленко О., Шуцзюань Б. Концепція виховання дітей дошкільного віку в КНР // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 252–255
Issue Date: 13-May-2022
Publisher: Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25878
Appears in Collections:Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko_Shutsziuan.pdf580,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.