Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2612
Title: Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом
Authors: Валігура, Ольга
Issue Date: 22-Mar-2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Валігура, О. Моделювання механізмів породження інтерферованого мовлення білінгвом / О. Валігура // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. Р. Гром'як ; відп. ред. Ю. Завадський ; редкол.: О. Куца, М. Любащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст.
Abstract: У статті розглянуто когнітивну модель розумово-мовленнєвої діяльності білінгва та з' ясовано механізми породження ним інтерферованого мовлення.
В статье рассматривается когнитивная модель речемыслительной деятельности билингва, исследуются механизмы порождения им интерферированной речи.
This article presents the cognitive model of a bilingual's speech activity, as well as analyses the mechanisms of the interfered speech generation.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2612
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valihura_O.pdf192,18 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.