Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26688
Title: Творча реалізація ідей досвіду трудового виховання дітей у дошкільних закладах України другої половини ХХ ст. у сучасному освітньому просторі
Other Titles: CREATIVE REALIZATION OF IDEAS OF EXPERIENCE OF CHILDREN’S LABOR EDUCATION AT PRESCHOOL INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE SECOND HALF OF THE XXth CENTURY IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE
Authors: Янкович, Олександра Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Янкович О., Лемішка О. Творча реалізація ідей досвіду трудового виховання дітей у дошкільних закладах України другої половини ХХ ст. у сучасному освітньому просторі // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.). Вінниця : ТОВ Меркьюрі-Поділля, 2022. Вип. 11. С. 169-171.
Issue Date: 6-Jul-2022
Publisher: Меркьюрі-Поділля
Keywords: трудове виховання
дошкільна освіта
ретроспективний аналіз
дошкільні заклади
діти дошкільного віку
labor education
preschool education
retrospective analysis
preschool institutions
preschool children
Abstract: У статті на основі ретроспективного аналізу трудового виховання дошкільників у другій половині ХХ ст. визначено перспективні ідеї для реалізації в сучасному освітньому просторі. Відображено провідні тенденції формування в дітей любові та звички до праці.
Based on a retrospective analysis of preschoolers’ labor education in the second half of the twentieth century promising ideas for the implementation in the modern educational space have been identified in the article. The leading tendencies of the formation of children’s love to work and work habits have been reflected.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26688
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jankovut.pdf747,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.