Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26816
Title: Фізичний віртуальний експеримент як метод розвитку дослідницької компетентності учнів під час дистанційного навчання
Authors: Глова, Катерина Іванівна
Федчишин, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Глова К. І., Федчишин О. М. Фізичний віртуальний експеримент як метод розвитку дослідницької компетентності учнів під час дистанційного навчання // International scientific innovations in human life : Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference (Manchester, United Kingdom 4-6 August 2022). Manchester, 2022. P. 215–218.
Issue Date: 4-Aug-2022
Keywords: дистанційне навчання
фізика, дослідження та наочність
віртуальний експеримент
онлайн-симуляція
Abstract: У статті описано методичні основи виконання фізичного експерименту в умовах дистанційного навчання. Як відомо: фізика – фундаментальна наука про природу, вивчення якої завжди опирається на дослідницьке підґрунтя. Однак умови сьогодення диктують нам зовсім інший формат навчання. Постає питання, як вивчати дослідницьку науку в онлайн-режимі. Гідну відповідь на такий виклик дає використання онлайн-симуляцій.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26816
ISBN: 978-92-9472-195-2
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlova_Fedchyshyn.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.