Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27098
Title: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат
Bibliographic description (Ukraine): Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.) / Упор. Удич З.І., Шульга І.М. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 209 с.
Issue Date: 20-Oct-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Abstract: До збірника увійшли статті, подані на ІІ Всеукраїнську міждисциплінарну науково-практичну конференцію, яка відбулася 20 жовтня 2022 р. на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка. У матеріалах висвітлені результати наукових досліджень з проблем впровадження інклюзії у сферу освіти. Зокрема, розкриті питання складових інклюзивного середовища закладу освіти; організації освітнього процесу в умовах пандемії для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами; інклюзивної компетентності педагогів нового покоління; ресурсного аспекту системи інклюзивної освіти; методики організації навчання в умовах інклюзії; управління закладом освіти з інклюзивною формою навчання; інституційного аудиту та стратегування інклюзивного розвитку закладу освіти; медичного, психолого-педагогічного та корекційно-реабілітаційного супроводу здобувачів освіти; командної роботи з організації інклюзивного едукаційного процесу; універсального дизайну та інженерного забезпечення функціонування інклюзивного закладу освіти; взаємодії соціальних та державних інституцій у реалізації інклюзії в освітній сфері; нормативно-правових засад інклюзивного освітнього процесу; світового досвіду упровадження принципів інклюзії в освітню галузь.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27098
ISSN: 978-617-595-122-4
Appears in Collections:Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат

Files in This Item:
File SizeFormat 
konferenc.pdf3,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.