Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27372
Title: Інноваційні технології навчання у фізичному вихованні в системі підготовки магістрів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка
Authors: Ангелюк, Ірина Олександрівна
Лаврін, Галина Зиновіївна
Bibliographic description (Ukraine): Ангелюк І. О., Лаврін Г. З. Інноваційні технології навчання у фізичному вихованні в системі підготовки магістрів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). Тернопіль : ТАЙП, 2022. С. 32-38
Issue Date: 27-Oct-2022
Publisher: Тайп
Keywords: інноваційні технології
фізичне виховання
підготовка магістрів
innovative technologies
physical educationogies
preparing magisterogies
Abstract: У статті презентується зміст курсу «Інноваційні технології навчання у фізичному вихованні» для магістрантів спеціальності: 014.11 Середня освіта (Фізична культура). Розкривається мета, завдання, описується зміст запропонованих здобувачам модулів, завдань для самостійної роботи, творчо- контрольних завдань та способи оцінки досягнень здобувачів, враховуючи дистанційну та очну форми організації діяльності у вузі.
The article presents the content of the course «Innovative learning technologies in physical education» for magister 's of the specialty: 014.11 Secondary education (Physical culture). The purpose, tasks are revealed, the content of the modules and tasks offered to applicants for independent work is described, creative and control tasks, the methodology of assessing the achievements of applicantstaking into account, taking into account distance (online) and face-to-face (offline) forms of organization of activities at the university.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27372
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_Angelyk.pdf237,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.