Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27976
Title: Багатокомпонентні складнопідрядні речення в синтаксичній науці (на матеріалі роману Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи»)
Authors: Бачинська, Галина Василівна
Бабій, Ірина Михайлівна
Свистун, Ніна Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Бачинська Г. В., Бабій І. М., Свистун Н. О. Багатокомпонентні складнопідрядні речення в синтаксичній науці (на матеріалі роману Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи») // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвяченої 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 57-60
Issue Date: 10-Nov-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27976
Appears in Collections:Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachunska_Babij_Svustyn_Filolog.pdf3,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.