Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28034
Title: «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця)
Bibliographic description (Ukraine): «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 207 с.
Issue Date: 9-Nov-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Abstract: У збірнику представлені тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця), що відбулася 9-10 листопада 2022 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Він гідно продовжує плідну традицію українських лепкознавців сучасного вивчення творчої спадщини Богдана Лепкого – видатного поета, прозаїка, літературознавця, перекладача, публіциста, критика, художника – у вимірах національного буття та європейського масштабу. Дослідження літературного, мистецького, наукового доробку Богдана Лепкого, широке і ретельне обговорення особливостей художнього світу і психології його творчості, основних тенденцій її становлення та розвитку в межах модерністського дискурсу, вагомого внеску автора в українське письменство сприятиме формуванню цілісного творчого портрета багатогранного митця.
Description: Повнотектові тези доповідей
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28034
Appears in Collections:«Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lepkuj_tezu_konf.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.