Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28082
Title: Англійсько-українські мовні контакти у сучасній науковій парадигмі під час війни
Authors: Шуляк, Ірина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Шуляк І. М. Англійсько-українські мовні контакти у сучасній науковій парадигмі під час війни // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 63-66
Issue Date: 10-Nov-2022
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: мовні контакти
запозичення
словотворення
неологізми
Abstract: Зміни в українському суспільстві як результат нових історичних та геополітичних умов існування суверенної держави у справедливій оборонній війні України проти агресії російської федерації вносять суттєві корективи в комунікативну стратегію мовців. Такі незворотні зміни провокують появу інноваційних слів і значень, запозичення та асиміляцію іншомовних лексичних одиниць, що відображають нові потреби українського суспільства в спілкуванні. Результати дослідження показують, що велика кількість поповнення українського словника (хоча й неформального на цей момент) пов’язана з англійсько-українськими мовними контактами.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28082
Appears in Collections:Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shyljak.pdf668,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.