Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28660
Title: Культурно-освітня складова сучасного олімпійського руху: компоненти, що є доступними для спостереження
Authors: Радченко, Л. О.
Єрмолова, В. М.
Кроль, І. М.
Загітова, М. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Радченко Л., Єрмолова В., Кроль І., Загітова М. Культурно-освітня складова сучасного олімпійського руху: компоненти, що є доступними для спостереження // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 153-157
Issue Date: 27-Feb-2023
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: cultural and educational component
Olympic movement
культурно-освітня складова
олімпійський рух
Abstract: The study of the cultural and educational component of the Olympic movement should be based on the analysis of its components that are available for observation: ceremonies and rituals, environment, language, documents, artifacts, stories and the life path of the heroes, which allows to create a comprehensive picture of the studied social phenomenon.
Культурно-освітня складова – частина олімпійського руху, яка обумовила не лише його унікальність, світове визнання та тривалу життєздатність, а й зробила його найпопулярнішим соціальним рухом сучасності [4, 6]. Узагальнення даних спеціалізованої літератури, дозволяє відзначити, що у загальному розумінні термін «культура» трактується, як спільні для групи людей, цінності та вірування, а «освіта» – як процес передачі та отримання нових знань, умінь та навичок [1, 8]. Аналіз фахової літератури свідчить, що єдиного підходу до трактування поняття «культурно-освітня складова олімпійського руху» у науковців не існує. Узагальнення підходів різних фахівців дозволяє говорити про неї, як про «душу» олімпійського руху [7, 9] або про систему артефактів [8, 9], що роблять олімпійський рух унікальним явищем у системі світової культури. В той же час зміст культурно-освітньої складової олімпійського руху залишається відкритим питанням у наукових дослідженнях.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28660
Appears in Collections:Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Radchenko.pdf252,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.