Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2999
Title: Відтворення авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць інтенсифікуючого значення українською мовою
Authors: Цепенюк, Тетяна Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Цепенюк, Т. Відтворення авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць інтенсифікуючого значення українською мовою / Тетяна Цепенюк // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. Р.Гром’як; відп. ред. Ю. Завадський ; редкол.:, О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 67-71. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: У статті розглядається структурно-семантична проблема відтворення англійських авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць інтенсифікуючого значення в українських перекладах творів сучасної англомовної художньої прози. Проведено аналіз способів та прийомів відтворення цих одиниць українською мовою. Наведено низку прикладів вживання авторських перетворень компаративних фразеологічних одиниць в текстах-оригіналах та їх перекладах, що характеризують основні шляхи пошуку та вибору їх еквівалентів у мові перекладу.
В статье рассматриваются структурно-семантическая проблема передачи английских авторских преобразований компаративных фразеологических единиц со значением усиления в украинских переводах произведений англоязычной современной художественной прозы. Проведено анализ способов и приемов перевода этих единиц на украинский язык. Наведено ряд примеров использования авторских преобразований компаративных фразеологических единиц в текстах-оригиналах и их переводах, что характеризуют основные пути поиска и выбора их эквивалентов в языке перевода.
The article deals with the structural and semantic translation problems of rendering English renovated comparative phraseological units in Ukrainian translations of modern English novels. The translation methods and ways of rendering English renovated comparative phraseological units into Ukrainian have been analyzed and problems of finding equivalents in target language have been defined.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2999
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 32

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsepenyuk_Tetyana.pdf514,87 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.