Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3009
Title: Час у комедіях М. Гоголя "Ревізор" та Ю. Словацького "Фантазій": тектонічні й атектонічні риси
Authors: Волковинська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Волковинська, І. Час у комедіях М. Гоголя "Ревізор" та Ю. Словацького "Фантазій": тектонічні й атектонічні риси / Ірина Волковинська // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. Р.Гром’як; відп. ред. Ю. Завадський ; редкол.:, О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32. – С. 114-118. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Abstract: П'єси М. Гоголя та Ю. Словацького за своєю природою є синкретичними. Ця якість посвідчується різноманітними проявами завдяки взаємодії тектонічних і атектонічних елементів, що є задіяними в організації художнього часу.
Пьесы Н. Гоголя и Ю. Словацкого по своей природе являются синкретичными. Это качество подтверждается разнообразными проявлениями благодаря взаимодействию тектонических и атектонических элементов, которые задействованы в организации художественного времени.
The plays of M. Gogol and J. Slowacki are of syncretic character. This quality is confirmed with different means due to interaction of tectonic and atectonic components presented in the organization of literary time.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3009
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 32

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkovynska_Iryn.pdf534,29 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.