Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30339
Title: Safety culture and education of primary school students in Ukraine under martial law
Other Titles: Kultura bezpieczeństwa i nauczanie uczniów młodszego wieku szkolnego na Ukrainie w trakcie wojny
Authors: Yankovych, Oleksandra
Bibliographic description (Ukraine): Yankovych O. Safety culture and education of primary school students in Ukraine under martial law // Pedagogika spoleczna . 2022. №3(85). P. 161-175
Issue Date: 2022
Keywords: safety culture
life safety
education
safe educational environment
health saving
educational process
primary school students
primary school
kultura bezpieczeństwa
bezpieczeństwo życia
nauczanie
bezpieczne środowisko edukacyjne
zachowanie zdrowia
proces nauczania
uczniowie młodszego wieku szkolnego
szkoła początkowa
Abstract: The war that Russia is waging against Ukraine is causing many negative consequences, in particular, it has a negative effect on children. The article reveals the peculiarities of education and the formation of safety culture of primary school students during the war. Safety culture is defined as the result of the integration of processes of moral, aesthetic, national-patriotic education and the formation of life safety competencies based on the cross-cutting nature of media education. The results of research on the impact of military actions on Ukrainian students have been presented. It has been emphasized on providing psychological support to primary school students to ensure resistance to stress; the use of humor as a factor in harmonizing the child’s internal state, his/her emotional well-being.
Wojna Rosji przeciwko Ukrainie spowodowała wiele negatywnych skutków. Między innymi wpływa ona destruktywnie na dzieci. W artykule zaprezentowano zasady nauczania i kształtowania kultury bezpieczeństwa uczniów w szkole początkowej podczas wojny. Kulturę bezpieczeństwa przedstawiono jako wynik integracji procesów wychowania moralnego, estetycznego, narodowo-patriotycznego oraz kształtowania kompetencji bezpieczeństwa życia na tle edukacji medialnej. Podano wyniki badań wpływu działań wojennych na ukraińskie dzieci. Zaakcentowano konieczność wsparcia psychologicznego młodszego ucznia, aby zapewnić mu odporność na stres; wykorzystanie humoru jako czynnika harmonizującego wewnętrzny stan dziecka, jego samopoczucie emocjonalne.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30339
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yankovych.pdf166,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.