Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30744
Title: Метод проектів як засіб реалізації stem-освіти
Authors: Степанюк, Алла Василівна
Лакоташ, Ольга-Дзвенислава Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Степанюк А. В., Лакоташ О-Д. І. Метод проектів як засіб реалізації stem-освіти // Innovations and prospects in modern science : The 6th International scientific and practical conference (June 5-7, 2023). Stockholm : SSPG Publish, 2023. P. 354-360
Issue Date: 5-Jun-2023
Publisher: SSPG Publish
Abstract: Проведений аналіз літературних джерел засвідчив, що основною методологічною суперечністю, яка виникає в процесі пізнання, є суперечність між цілісністю природи та фрагментарним характером її вивчення. Її конкретизація в теорії та практиці навчання засвідчує, що вивчення шкільних предметів природничої галузі, при яких енерго-інформаційна та речовинна складові світу відділяються одна від одної для вивчання лише спрощеної фізичної, хімічної чи біологічної форм руху матерії, гальмують прогресивні зміни в освіті. Частково усунути цю суперечність дозволяє впровадження STEM-освіти як засобу цілісного пізнання природи.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30744
ISBN: 978-91-87224-02-7
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanyk_Lakotash_Innovations.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.