Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30922
Title: Створення та визначення ключових аспектів для оптимального регулювання фізичної активності старшокласників
Authors: Левандовська, Л. Ю.
Кучер, Т. В.
Довгань, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Левандовська Л. Ю., Кучер Т. В., Довгань О. М., Створення та визначення ключових аспектів для оптимального регулювання фізичної активності старшокласників // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). Тернопіль : ТАЙП, 2023. С. 106-111
Issue Date: 20-Oct-2023
Publisher: ТАЙП
Keywords: рівень здоров’я
рухова активність
руховий апарат
фізичне навантаження
обмін речовин
погіршення психічного стану
level of health
motor activity
motor apparatus
physical load
metabolism
deterioration of the mental state
Abstract: У статті розглянуто основи та критерії для оптимального встановлення норм фізичної активності серед старшокласників, що є ключовим елементом формування здорового способу життя і важливим етапом у створенні правильної стратегії для зміцнення здоров'я. Також, досліджено головні причини, що спричиняють важкі порушення опорно-рухового апарату, затримку фізичного розвитку і розвиток хронічних захворювань внутрішніх органів
The article discusses the basics and criteria for optimally establishing norms of physical activity among high school students, which is a key element of forming a healthy lifestyle and an important stage in creating the right strategy for health promotion. Also, the main reasons that cause severe disorders of the musculoskeletal system, delay in physical development and the development of chronic diseases of internal organs were investigated.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30922
Appears in Collections:Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levandovska.pdf217,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.