Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3331
Title: Metodologiczne problemy rekonstrukcji tekstowej na przykładzie prototekstu staroruskiego graffiti
Authors: Łuczyński, Michał
Bibliographic description (Ukraine): Łuczyński, M. Metodologiczne problemy rekonstrukcji tekstowej na przykładzie prototekstu staroruskiego graffiti / Michał Łuczyński // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. Р. Гром’як; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – C. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: dyskurs
rekonstrukcja tekstowa
intertekstualność
literatura staroruska,mitologia słowiańska.
Abstract: Przedmiotem rozważań autora są metodologiczne problemy problem rekonstrukcji dyskursureligijnego za pomocą metod językoznawczych. Artykuł poświęcony jest analizie fragmentu staroruskiegotekstu cerkiewnego. Celem pracy jest skonfrontowanie teoretycznych materiałowej analizie konkretnegotekstu oraz procesu jego transformacji.
The author focuses on the methodological problems of reconstruction of the mythologicaldiscourse on the way of paleolinguistic research. Article is centered on the reconstruction of fragment ofa Proto-Slavic text on the basic of Old-Russian homiletic and paranetic literature. The article aim to useand examine theoretical ideas of this branch of linguistic in a practical research of text and itstransformations.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3331
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Łuczyński_Michał.pdf258,96 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.