Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3338
Title: Дериваційні особливості сучасних англійських правничих термінів в економічному дискурсі
Authors: Гумовська, Ірина
Костін, Ян
Bibliographic description (Ukraine): Гумовська, І. Дериваційні особливості сучасних англійських правничих термінів в економічному дискурсі / Ірина Гумовська, Ян Костін // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. Р. Гром’як; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – C. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: словотвір
правничі терміни
економічний дискурс
дериваційні моделі
Abstract: Стаття розглядає структурні особливості правничих термінів в економічних текстах.Вона представляє різні дериваційні моделі термінів юриспруденції. Найбільш продуктивнимивиявилися терміни-іменники, утворені суфіксальним способом. Стаття також представляємоделі та структуру термінів-словосполучень.
Статья рассматривает структурные особенности юридических терминов вэкономических текстах. Она представляет разные деривационные модели терминовюриспруденции. Наиболее продуктивными оказались термины-существительные, образованныесуффиксальным способом. Статья также представляет модели и структуру терминов-словосочетаний.
The article deals with structural peculiarities of legal terms in economic texts. It presentsdifferent word-building models of business law terms. The most productive terms are noun terms formedwith the help of suffixes. The article also examines different models of building up business law wordcombinationterms. The work focuses on different word combinations structures of business law terms.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3338
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Humovska_Iryna.pdf257 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.