Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3346
Title: Античний інтертекст у символістській поетиці дмитра загула
Authors: Гальчук, Оксана
Bibliographic description (Ukraine): Гальчук , О. Античний інтертекст у символістській поетиці дмитра загула / Оксана Гальчук // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. Р. Гром’як; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – C. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: символізм
античний інтертекст
міфологема
інтерпретація
Abstract: У статті аналізується роль античного інтертексту творчості Дмитра Загула.Визначається, що рецепція греко-римських образів і мотивів реалізується через алюзивнівідсилання, континуаційні відношення, ремінісценції, у результаті чого відбувається збагаченнясемантики текстів.
В статье проанализирована роль античного интертекста в творчестве Дмытра Загула.Подчеркивается, что рецепция греко-римских образов и мотивов реализуется через аллюзии,континуационные отношения, реминисценции, в результате чего происходит обогащениесемантики текста поэта-символиста.
The article analyses the role of antique intertext in Dmytro Zagul’s poetry. It was determinedthat reception of Greco-Roman images and motives has been realized through an allusion, continuousrelations and reminiscences. As a result semantic of the symbolist poet’s texts enriched.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3346
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halchuk _Oksana.pdf280,03 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.