Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3415
Title: Філологічні аспекти досліджень Ярослава-Богдана Рудницького.
Authors: Гапон, Леся
Bibliographic description (Ukraine): Гапон, Л. Філологічні аспекти досліджень Ярослава-Богдана Рудницького. / Леся Гапон // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. Р. Гром'як; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Н. Поплавська, М. Ткачук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – C. 295-300. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: фольклористика
літературознавство
мовознавство
лексикографія
етимологія
ономастика
діалектологія
славістика
соціолінгвістика
лінгвоцид
Abstract: У статті визначено основні напрямки філологічної діяльності талановитого українського вченого ХХ століття Я.-Б. Рудницького. Матеріал підкріплено бібліографічними даними, витягами із публікацій автора та його сучасників. Роль і місце наукових праць у творчому доробку дослідника висвітлено з урахуванням їхнього значення для розвитку сучасної україністики.
В статье определены основные сферы филологической деятельности талантливого украинского ученого ХХ столетия Ярослава-Богдана Рудницкого. Материал подкреплен библиографическими данными, видержками из публикаций автора и его современников. Значение научных исканий исследователя изложено с учетом их влияния на развитие современной украинистики.
The article describes the main spheres of Rudnyckyj’s philological activity. The key-points of the present work are confirmed by bibliography facts. A lot of quotations from Rudnyckyj’s papers are used to define the importance of his scientific labor and its influence on the development of contemporary studies in the field of Ukrainian philology.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3415
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hapon_Lesya .pdf394,07 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.