Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3481
Title: Давнє крізь призму сучасного (Рец.на кн.: Гром’як Р. Давнє і сучасне. Вибрані статті з літературознавства)
Authors: Сорока, Петро
Issue Date: 2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Сорока, П. Давнє крізь призму сучасного / Петро Сорока // Studia Methodologica : альманах. / гол. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Р. Гром’як, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. Вип. 19.: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 383-390. – Рец.на кн.: Гром’як Р. Давнє і сучасне. Вибрані статті з літературознавства / Роман Гром’як. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 272 с.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3481
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soroka_Petro.pdf154,5 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.