Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3830
Title: Художня продукція скляного заводу в Бережанах
Other Titles: Художественная продукция стекольного завода в Бережанах
Art production of glass factory in Berezhany
Authors: Михайлевська, Ганна Олександрівна
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Михайлевська, Г. О. Художня продукція скляного заводу в Бережанах [Текст] / Г. О. Михайлевська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; головн. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 1. – С. 181–186. – Бібліогр. в кінці ст.
Series/Report no.: Мистецтвознавство
Abstract: У статті на фактологічному матеріалі висвітлюється діяльність Бережанського склозаводу, який у другій половині XX ст. був одним із провідних в Україні підприємств із виробництва художнього скла та посуду масового вжитку з кольорового та безбарвного окла. Розглянуто продукцію підприємства у різні періоди його існування, проаналізовано нові технології і техніки декорування виробів, що дозволяло підприємству стати одним із найвідоміших українських виробників скла такого профілю. Названо провідних художників і майстрів-склодувів фірми, визначено стилістику їхніх високохудожніх виробів.
В статье на фактологическом материале освещается деятельность Бережанского стеклозавода, который во второй половине XX в. был одним из ведущих в Украине предприятий по производству художественного стекла и посуды массового потребления из цветного и бесцветного существования, проанализированы новые технологии и техники декорирования изделий, что позволяло предприятию стать одним из самых известных украинских производителей стекла такого профиля. Названо ведущих художников и мастеров-стеклодувов фирмы, определено стилистику их высокохудожественных изделий.
In the article about factological material is reflected activity of Glass making factory in Berezhany, which in the second half of the XX-th century was one of the leading in Ukraine in the area of glass art as well as mass producer of crockery and kitchenware made out of colored and colorless glass. Products of the factory created during different periods of its existence and their new technologies have been analyzed as well as technics of dеcor of the products, that allowed the factory to become one of the most famous Ukrainian producers of glass of such orientation. Leading artists and glass masters of the factory have been named and the styles of their highly artictic products.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/3830
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2013. № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIKHAYLEVSKA.pdf224,25 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.